Visual om politiek voor kinderen duidelijk te maken

Regeerakkoord in Kindertaal

Samen met de bekroonde kinderboekenschrijver Rindert Kromhout en drievoudig Gouden Penseel-winnaar en illustrator Jan Jutte heeft Save the Children een kindvriendelijke versie gemaakt van het huidige Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst". Hiermee willen we kinderen en jongeren meer betrekken bij de politiek en hen meer inspraak geven. 

Het initiatief richt zich op kinderen in de laatste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. De eerste exemplaren van het Regeerakkoord in Kindertaal zijn op woensdagochtend 20 december 2017 in ontvangst genomen door vicepremier Hugo de Jonge, minister van VWS en door Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. 

Kinderrechtenverdrag: betrek kinderen bij beleid dat hen aangaat
Volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) zijn lidstaten verplicht kinderen te consulteren bij het ontwikkelen van (nationaal) beleid. Dit verdrag is ook door Nederland ondertekend. De overheid moet er dus voor zorgen dat het kind die mening ook kan uiten en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Er bestaan zelfs gedetailleerde richtlijnen en concrete aanbevelingen aan overheden hoe ze dit kunnen doen en hoe ze hun geld moeten besteden om aan de rechten van kinderen te voldoen. Belangrijk punt hierin is het regelmatig betrekken en consulteren van kinderen bij budgetbeslissingen.
 
Volgens de laatste Kinderrechtenrapportage (2015) van het Kinderrechtencomité, het orgaan dat internationaal toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, blijkt echter dat Nederland het op dit gebied niet zo goed doet. Het comité is bezorgd over het gebrek aan mogelijkheden voor Nederlandse kinderen om te participeren in beslissingen en beleid dat hen aangaat. Het comité beveelt de Nederlandse overheid aan om toolkits te  ontwikkelen voor publieke consultatie over de ontwikkeling van nationaal beleid.  

Kinderen moeten begrijpen waar beslissingen over gaan
Maar om kinderen te kunnen betrekken bij het maken van beleid en budgetbeslissingen, zoals het Kinderrechtenverdrag voorschrijft, moeten zij wel eerst kunnen begrijpen waar deze over gaan. Save the Children heeft daarom het initiatief genomen om de plannen uit het nieuwe regeerakkoord te vertalen naar een regeerakkoord in kindertaal zodat kinderen snappen wat deze plannen betekenen.

Met deze actie wil Save the Children dat het kabinet Rutte III serieus aan de slag gaat en kinderen betrekt bij het maken van nieuw beleid en de besteding van Nederlands belastinggeld. Zoals beschreven is de regering dit volgens het Kinderrechtenverdrag ook verplicht.