Onvoorwaardelijk. Ook tijdens de coronacrisis

Veelgestelde vragen over het coronavirus (COVID-19)

Hoe reageert Save the Children op de uitbraak van het coronavirus?
Onze teams doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen wereldwijd beschermd en gezond blijven. We verstrekken (medische) hulpgoederen, water, zeep en andere noodzakelijke hygiëne-artikelen, geven onderwijs (op afstand) en psychosociale steun aan kinderen en ouders.

Daarnaast nemen we in alle landen waar we werken voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daarbij gaat onze grootste aandacht uit naar kinderen in de moeilijkste omstandigheden. Want wij kunnen dan wel thuis blijven, maar wat doe je als je geen huis hebt? Geen zeep of water om je handen te wassen? Of als je school verwoest is? Dat is waar miljoenen kinderen op de wereld mee te maken hebben. Onze 25.000 medewerkers in zo’n 120 landen blijven zich onvoorwaardelijk inzetten voor deze kinderen.

Welke concrete hulp geeft Save the Children tijdens de coronapandemie?
We werken hard om onze klinieken, ook in moeilijk toegankelijke gebieden, op tijd van voorraden medicijnen en beschermende middelen voor de medische staf te voorzien. We geven voorlichting via de radio, tv en online, hangen posters op en rijden rond met megafoons. Ook gaan onze lokale gezondheidsmedewerkers en vrijwilligers de dorpen langs om bijvoorbeeld handenwasinstructies te geven en te wijzen op de noodzaak van afstand houden. Bovendien delen we hygiënekits uit, met onder andere zeep en handdoeken, en zorgen we voor schoon drinkwater. Elementaire zaken, die echter lang niet overal voorhanden zijn.

Wat doen jullie voor kinderen in Nederland?
Save the Children maakt zich zorgen over kwetsbare kinderen in Nederland, vooral nu de scholen en kinderopvang in ieder geval tot en met 28 april gesloten blijven. Wij werken zowel op scholen als in AZC’s met kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond. Ook zetten we ons in voor jongeren uit gezinnen die onder de armoedegrens leven.

Samen met War Child Holland en UNICEF Nederland biedt Save the Children een online sport- en spelprogramma aan, gericht op het helpen van kinderen in crisissituaties. In AZC’s helpen medewerkers van de drie hulporganisaties families bij het krijgen van de juiste materialen om mee te komen met het onderwijs. Op social media lezen bekendheden namens Save the Children voor uit hun favoriete kinderboek, om kinderen in deze moeilijke tijd af te leiden en te vermaken.

Hoe beschermen de medewerkers van Save the Children zich tegen het virus?
Om hulp te kunnen verlenen, is het van het grootste belang dat onze medewerkers zelf gezond blijven. Zij nemen extra maatregelen om zichzelf en de kinderen die ze helpen te beschermen. Denk daarbij aan veel en grondig handen wassen met (vloeibare) zeep, afstand houden en werken in beschermende kleding.

Alle medewerkers van het kantoor in Nederland werken sinds maandag 16 maart vanuit huis. Al onze bijeenkomsten en reizen zijn afgelast. Ons werk gaat echter onverminderd door, via mail, telefoon of virtuele meetings.

Wat heeft deze pandemie voor invloed op kinderen?
Uit gegevens die nu bekend zijn, blijkt dat kinderen minder vatbaar zijn dan volwassenen. Wel krijgen ze natuurlijk te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Zo zijn in veel landen de scholen dicht en het kan voorkomen dat kinderen gescheiden worden van hun opvoeders, als zij in quarantaine moeten. Wij stellen zoals altijd het kind centraal en zetten ons ervoor in om hun belangen te vertegenwoordigen op alle plekken waar wij werkzaam zijn. Wat is de impact van het coronavirus op kinderen in crisisgebieden? Kinderen die op de vlucht zijn, opgroeien in een overvol vluchtelingenkamp of in oorlogsgebieden wonen, zijn extra kwetsbaar en tijdens deze pandemie lopen ze nog meer risico’s. In crisisgebieden zijn de hygiënische omstandigheden slecht en is toegang tot medische hulp vaak beperkt. Nu ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen alles op alles zetten om het coronavirus te bestrijden, gaat dit vaak ten koste van reguliere hulp aan kinderen zoals vaccinaties en prenatale zorg. Wij proberen, waar mogelijk, ook onze bestaande hulpprojecten door te laten gaan.

Helpen jullie ook vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden en de Nederlandse Antillen?
De humanitaire crises op de Griekse eilanden en op Aruba en Curaçao zijn verergerd door de coronacrisis en de opvang van vluchtelingen daar schiet zwaar tekort. Zozeer zelfs, dat er mensonterende en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan die leiden tot nieuwe crises. Save the Children is een van de 85 Nederlandse hulporganisaties die een dringend beroep doet op de regering om vluchtelingen op de eilanden onmiddellijk humanitaire hulp te geven. Ook roepen we de regering op ten minste 500 van de meest kwetsbare kinderen die nu op de Griekse eilanden zitten, in Nederland op te vangen.

Hoe komen hulpgoederen tijdens de coronacrisis tijdig op de plek van bestemming?
Op dit moment vervoeren wij onze hulpgoederen voor een deel nog wel via de lucht. De spullen worden daarna uitgedeeld in de gemeenschappen waar wij werken, vaak vanuit mobiele klinieken, waar meteen ook voorlichting wordt gegeven. We hebben op strategische plekken voorraden liggen in warenhuizen, die nog wel via grondtransport vervoerd kunnen worden. Als de crisis nog maandenlang aanhoudt, kan de aanvoer van goederen wel een probleem worden. We zijn daarom nu bezig met het opbouwen van extra (lokale) voorraden om dit te voorkomen.

Waarom besteden jullie zoveel aandacht aan onderwijs voor kinderen tijdens deze crisis?
Op dit moment zijn in 49 landen scholen en universiteiten gesloten. Dat betekent dat er wereldwijd 391,5 miljoen kinderen en jongeren nu geen regulier onderwijs volgen. In crisisgebieden zijn er geen faciliteiten zoals onderwijs op afstand en dat betekent dat kinderen dan helemaal geen les meer krijgen. Uit ervaring weten we dat hoe langer kinderen niet naar school gaan, hoe groter de kans is dat ze hun school niet meer afmaken. Daarom proberen wij ervoor te zorgen dat ook kinderen in crisisgebieden de zorg en scholing krijgen die ze nodig hebben.

Werken jullie samen met andere (internationale) hulporganisaties?
Zeker. Onze teams doen mee aan dagelijkse virtuele meetings met de World Health Organisation (WHO). We werken scenario’s uit en doen voorbereidende oefeningen in verschillende landen. Wij richten ons daarbij vooral op de landen die een zwakke gezondheidszorg hebben. Ook geven wij leiding aan een internationaal samenwerkingsverband met de naam ‘READY’. Samen met onze partners werken wij aan het versterken van de capaciteit bij het uitbreken van een pandemie of besmettelijke ziekte.

Hoe komen jullie aan de cijfers die jullie melden?
In onze donateurscommunicatie hebben we onder andere deze aantallen gebruikt: ‘Als we nu niets doen, kan het aantal coronabesmettingen dit jaar oplopen tot 7 miljard. In dat scenario kunnen maar liefst 40 miljoen mensen overlijden.’ Die cijfers staan in deze publicatie van het Imperial College London. Belangrijk om te weten is dat dit het scenario is als we afwachten en helemaal niets doen. Alleen dan zou bijna iedereen op de wereld besmet raken.

Inmiddels worden overal op de wereld maatregelen genomen en kunnen we er daarom van uitgaan dat er -gelukkig- minder mensen besmet raken. Toch blijven de wereldwijde gevolgen van de coronacrisis, zowel op korte als op lange termijn, groot. Daarom kunnen wij alle steun gebruiken, om zoveel mogelijk kinderen en hun families te voorzien van voorlichting, hygiënepakketten, onderwijs (op afstand), psychosociale steun en bescherming.

Hoeveel geld is er nodig voor al die coronahulp?
Voor de aanpak van de coronapandemie zijn miljarden nodig. Wij maken ons vooral zorgen over de gezondheid en het onderwijs van miljoenen kinderen in vluchtelingenkampen en in de armste landen ter wereld. Save the Children wil daarom wereldwijd 100 miljoen dollar ophalen voor een spoedoperatie, waarmee miljoenen kinderen en hun families gered moeten worden.

Wat doen jullie met het ingezamelde geld?
In landen als China, Italië, Spanje, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, waar veel bevestigde coronabesmettingen zijn, delen we bijvoorbeeld mondkapjes en hygiënepakketten uit. Ook zorgen we dat kinderen onderwijs op afstand krijgen en helpen we ouders en leraren omgaan met deze voor iedereen nieuwe situatie. Om te voorkomen dat het virus nog verder om zich heen grijpt, geven we voorlichting- ook op de moeilijkst bereikbare plekken ter wereld.

Wat is de invloed van het coronavirus op de lopende projecten van Save the Children?
Save the Children treft wereldwijd voorbereidingen om onze projecten – vooral die in kwetsbare gebieden – klaar te stomen voor wat er nog gaat komen. Dit doen we bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat in onze gezondheidsklinieken extra zeep en andere hygiënemiddelen voorhanden zijn. Ook richten we ons op voorlichting over het virus en leggen we bijvoorbeeld uit hoe verspreiding tegen kan worden gegaan. Daarnaast blijven we werken aan structurele oplossingen, zoals het versterken van de gezondheidsinfrastructuur in landen waar deze zwak is, eerlijke toegang tot medicijnen, herstel van onderwijsmogelijkheden, bescherming en opvang van kinderen en het tegengaan van armoede.

Juist tijdens deze pandemie

Ze hebben jouw hulp nodig

Doneer nu