Europese Commissie: Speaking Minds helpt armoede onder kinderen terug te dringen

De aanpak van armoede onder kinderen en jongeren in Nederland door Save the Children, Defence for Children en Stimulansz, wordt internationaal als voorbeeld gesteld. In een onlangs verschenen rapport van de Europese Commissie wordt waardering uitgesproken voor het project Speaking Minds van de drie organisaties. Het project is erop gericht om jongeren die te maken krijgen met armoede, een stem te geven en mee te laten praten over oplossingen.

Speaking Minds brengt jongeren uit de doelgroep, die vaak moeilijk bereikbaar zijn, en gemeentelijke beleidsmedewerkers bij elkaar waarna ze samen het beleid van de gemeente op armoedebestrijding onder de loep nemen.

De jongeren krijgen daarmee de kans om oplossingen aan te dragen voor de problemen in het armoede en schuldenbeleid waar ze mee geconfronteerd worden. Hard nodig, want Nederland telt naar schatting zo’n 320.000 kinderen en jongeren die in omstandigheden van armoede leven of met armoede in aanraking kunnen komen. 

Nederland moet aantallen noemen
Het rapport is ook positief over de inzet van de 100 miljoen euro extra per jaar voor het tegengaan van  armoede onder kinderen in Nederland, de zogenoemde Klijnsma-gelden. Toch uit de Europese Commissie in het rapport ook kritiek op het Nederlandse beleid; Nederland stelt geen kwantitatieve doelstellingen over het aantal kinderen in armoede dat  bereikt moet worden. Hoeveel jongeren en kinderen profiteren nu daadwerkelijk van het beleid van gemeentes om armoede onder kinderen te bestrijden?

Save the Children en Defence for Children pleiten er mede daarom voor dat alle gemeenten een herkenbaar beleid voor de bestrijding van armoede onder kinderen voeren, dat aan een aantal minimale, landelijk vastgestelde eisen moet voldoen.