Toename zelfbeschadiging en depressie onder kinderen in Griekse kampen

Een jaar na de EU-Turkije deal is er een alarmerende toename van kinderen die zichzelf snijden, drugs gebruiken en zelfmoordpogingen doen als gevolg van de vreselijke situatie in Griekse migrantenkampen. Dat onthult ons rapport ‘A Tide of Self-Harm and Depression’.

De deal tussen de Europese Unie en Turkije om de vluchtelingen- en migrantenstroom in te dammen, heeft erin geresulteerd dat duizenden gezinnen en meer dan 5.000 kinderen noodgedwongen in gevangenisachtige faciliteiten op de Griekse eilanden leven.

Het rapport meldt dat de geestelijke gezondheid van kinderen snel achteruit gaat door de omstandigheden waaronder ze als gevolg van deze deal moeten leven. Een van de meest schokkende ontwikkelingen is de toename van het aantal zelfmoordpogingen en de zelfbeschadiging van kinderen, die soms nog maar 9 jaar oud zijn.

Ook is er een piek in het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren in de kampen, die proberen te ontsnappen aan de harde werkelijkheid. Dealers buiten deze kwetsbaarheid uit.
Medewerkers van Save the Children melden dat sommige niet-begeleide kinderen 24 uur per dag in de overlevingsmodus leven en om de beurt slapen voor hun veiligheid. Ook zijn veel alleenstaande kinderen verdwenen, alleen of met smokkelaars.

Kinderen hebben te maken met gewelddadige protesten, ze hebben dode lichamen in de kampen gezien en de winter doorgebracht in dunne tenten of in parkings. Ze mogen niet naar school en zijn al hun bezittingen kwijtgeraakt.

Veel van deze kinderen zijn ontsnapt aan oorlog en conflict en eindigen vervolgens in kampen die ‘de hel' worden genoemd en waar ze zich meer dier dan mens voelen.

De zogenoemde ‘safe spaces’ van Save the Children bieden kinderen en jongeren afleiding en een plek om te verblijven, maar daar blijft het dan ook bij. Het is een verloren strijd om te proberen kinderen op psychosociaal gebied te helpen zolang ze in een onveilige en instabiele omgeving leven.

"De EU-Turkije deal was bedoeld om een einde te maken aan de stroom 'illegale migranten' naar Griekenland, maar tegen welke prijs?," zegt Andreas Ring, Humanitarian Representative voor Save the Children in Griekenland.

Save the Children roept de EU en de Griekse regering op onmiddellijk actie te ondernemen om een einde te maken aan de onrechtmatige en ongerechtvaardigde detentie van vluchtelingen- en migrantenkinderen; om de eilanden te ontlasten en de kinderen en hun familie te verplaatsen naar een ​​veilige omgeving; om onderdak te bieden aan 2.100 bijzonder kwetsbare niet-begeleide kinderen en om kinderen met psychische problemen onmiddellijk naar plekken te brengen waar ze toegang hebben tot specialistische zorg en ondersteuning. Nederland kan daarbij direct helpen door deze kinderen hier onderdak en bescherming te bieden.