200.000 straatkinderen in India geholpen door Postcodeloterij

In aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Postcode Loterij (15 februari) verraste de Postcode Loterij Save the Children Nederland met een donatie van 2,4 miljoen euro.

Met deze extra bijdrage zal Save the Children 200.000 straatkinderen in India een identiteitsbewijs geven, en daarmee toegang tot een beter leven.
 
Dankbaar
Pim Kraan: “Ik ben de Postcode Loterij zo dankbaar voor deze enorme donatie. Het geeft ons de mogelijkheid om samen met de Indiase overheid en zorginstanties echt een verandering te realiseren in de wijze waarop het land omgaat met de meest gemarginaliseerde en uitgesloten kinderen. Ik wil graag alle deelnemers van de Postcode Loterij bedanken voor hun deelname, want zij gaan er voor zorgen dat kinderen die nu helemaal alleen op straat wonen een identiteit, begeleiding en een beter leven krijgen.”
 
Door heel India leven 2 miljoen kinderen op straat in miserabele armoede, beroofd van hun meest elementaire rechten. Kwetsbaar voor de gevaren van de straat, zoals ontvoering, uitbuiting, misbruik en mishandeling. 69% van de straatkinderen moet werken, simpelweg om aan het einde van de dag iets te eten te hebben.

Concreet plan 
Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij: “Het is amper voor te stellen dat 2 miljoen kinderen in India elke avond buiten op een stoep slapen, met een lege maag en helemaal alleen de gevaren van de nacht trotserend. Het plan van Save the Children brengt op hele concrete wijze verandering in hun situatie. Het gaat er niet alleen voor zorgen dat 200.000 straatkinderen direct een beter leven krijgen, maar verandert ook het systeem op lange termijn voor alle straatkinderen in India. De Postcode Loterij werkt hier graag aan mee door dit project te financieren met deze bijdrage dankzij onze deelnemers.”
 
Onzichtbaar
Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld: een identiteitsbewijs. Ook in Nederland heb je een BSN nummer om aanspraak te kunnen maken op onderwijs, medische zorg, kinderbescherming of andere overheidsdiensten. Zonder ID besta je niet. Dat is in India niet anders. Maar slechts 20% van de straatkinderen in India heeft een wettig identiteitsbewijs, een AADHAR kaart. De overige 80% van de kinderen zijn volkomen onzichtbaar voor de Indiase overheid, kinderbeschermingsinstituten, onderwijsinstellingen. Officieel heeft geen enkele instantie weet van hun bestaan.

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen we dit structureel veranderen!
Save the Children kan dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij het lot van 200.000 straatkinderen veranderen. Samen met de overheid en de kinderbescherming hebben we een standaard procedure ontwikkeld voor de zorg en bescherming van straatkinderen. Een structurele oplossing die de situatie van alle straatkinderen in India kan veranderen. Nu gaan we de overheid helpen om de straatkinderen op te sporen, een identiteitskaart te geven en we brengen alle instanties samen om een kind de hulp te geven die het nodig heeft.
 
Bijzondere verrassing
Ruud Gullit, ambassadeur van de Postcode Loterij, verraste de medewerkers op het kantoor van Save the Children in Den Haag met de cheque t.w.v. € 2,4 miljoen. Dit bijzondere bezoek is in aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Postcode Loterij op 15 februari a.s. Tijdens het Goed Geld Gala maakt de Postcode Loterij bekend hoeveel geld zij dit jaar, dankzij haar deelnemers, aan goede doelen kan schenken.

De schenking aan Save the Children Nederland is mogelijk dankzij de 2,9 miljoen Postcode Loterij-deelnemers: de helft van de opbrengst van ieder lot gaat naar goede doelen.
 
Jarenlange samenwerking
De Postcode Loterij steunt Save the Children al sinds 2002 met een jaarlijkse bijdrage van € 900.000,-. In totaal ontvingen we inmiddels €16,6 miljoen. Pim Kraan: “Die steun is erg belangrijk voor ons werk en heel hard nodig. Het garandeert namelijk onze neutrale positie en stelt ons in staat om direct in actie te komen om kwetsbare kinderen wereldwijd bij te staan.”