Harbers belooft meer activiteiten voor kinderen in azc’s te realiseren

Staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) wil de komende jaren activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra ook op andere locaties realiseren.

Hij zei dat tijdens een bezoek aan het asielzoekerscentrum Grave waar hij op uitnodiging van de Werkgroep Kind in azc was.

“Ik ben blij gezien te hebben wat er in de praktijk gebeurt,” aldus Harbers. De staatsecretaris nam deel aan drie verschillende activiteiten: TeamUp (UNICEF, War Child en Save the Children), Time4You (VluchtelingenWerk Nederland) en een kinderworkshop van de Syrische beeldend kunstenaar Mousaa Ramou (Stichting de Vrolijkheid). Het TeamUp-programma richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van gevluchte kinderen. Het project Time4You houdt informatiebijeenkomsten voor kinderen. Stichting de Vrolijkheid organiseert culturele activiteiten voor de jeugd en hun ouders. De staatsecretaris deed ook mee aan een rondetafelgesprek over het belang van kinderactiviteiten en psychosociale hulp.

Gevoelens uiten

Kinderen en jongeren in asielopvang zijn zeer kwetsbaar. Sport, spel en creativiteit zijn dan ook cruciaal voor hun zelfvertrouwen en ontwikkeling. Ze leren hun gevoelens te uiten, hebben contact met leeftijdsgenoten en ontdekken hun talenten. Daarnaast krijgen ze meer grip op hun onzekere situatie door de informatiebijeenkomsten over hun rechten en de asielprocedure.

Kritisch rapport

In Nederland wonen meer dan 7.000 kinderen in azc's en gezinslocaties voor uitgeprocedeerde gezinnen. Vorig jaar bracht de Werkgroep Kind in azc een kritisch rapport uit over de leefomstandigheden van asielkinderen. Hieruit bleek onder andere weinig afleiding te zijn voor kinderen en jongeren in azc’s, terwijl sporten en spelen noodzakelijk zijn om hun weerbaarheid te vergroten. “De staatssecretaris heeft nu gezien hoe belangrijk deze activiteiten zijn en wat de positieve impact ervan is op kinderen. Hij wil stappen zetten en daar houden wij hem ook aan,” aldus Helen Schuurmans, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc.

De werkgroep is een samenwerkingsverband tussen UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, War Child, Save the Children, Kerk in Actie en Stichting de Vrolijkheid. 

Wat doen wij voor gevluchte kinderen in Nederland?

Lees het hier