Nieuwe cholera-epidemie dreigt in Jemen

In het eerste half jaar van 2019 zijn al 439.812 Jemenieten getroffen door cholera - meer dan in heel 2018. 203.000 van de getroffenen zijn kinderen onder de 15 jaar.

193 kinderen zijn dit jaar aan de gevolgen van cholera overleden. Met het regenseizoen voor de deur, vreest Save the Children voor een nog grote uitbraak.

Levensgevaar
Het aantal sterfgevallen als gevolg van cholera is enorm opgelopen. In het eerste half jaar van 2019 zijn negen keer zoveel Jemenieten aan cholera overleden dan in diezelfde periode vorig jaar.
 Door het aanhoudende conflict heeft cholera vrij spel. Vuilnis wordt niet meer opgehaald en rioleringen en toiletten zijn veelal gebombardeerd. Daardoor is het oppervlaktewater overal in het land vervuild. Ruim 9 miljoen kinderen hebben geen toegang tot schoon water. Ook is er een groot tekort aan medisch personeel en zijn veel ziekenhuizen en gezondheidscentra beschadigd.

Ondervoeding
Ondervoeding is nog altijd een groot probleem in Jemen. Juist dat maakt kinderen extra kwetsbaar voor cholera. Vanwege hun verzwakte immuunsysteem hebben ze drie keer zoveel kans op deze ziekte. Pim Kraan, directeur Save the Children Nederland: “We vrezen voor wat er in het regenseizoen zal gebeuren. Zolang het conflict aanhoudt is er geen mogelijkheid om aan schoon water te komen. Er is te weinig geld beschikbaar om onze hulpactiviteiten uit te breiden, maar we doen alles wat we kunnen om zoveel mogelijk kinderen in leven te houden.”

Stop de oorlog 
Save the Children zorgt voor drinkwaterpunten en gezondheidsklinieken. Ook hebben we waterzuiveringssystemen opgezet en geven we voorlichting over het voorkomen van ziektes. Maar alleen het stoppen van de oorlog kan kinderen beschermen tegen de verdere uitbraak van cholera. Naast noodhulp en ondersteuning, roept Save the Children strijdende partijen op om zich aan het ‘Stockholm Akkoord’ te houden (afspraken rondom staakt het vuren tussen de Houthi’s en de internationale gesteunde regering). Ook wordt gelobbyd om gezondheids- en onderwijspersoneel te blijven uitbetalen om te voorkomen dat het gezondheidssysteem verder instort.

Lees 2019hier het artikel dat de NOS aan de cholera-epidemie in Jemen wijdde