Save the Children over het VN-rapport over kinderen in gewapende conflicten

“VN Secretaris-Generaal Guterres stelt politiek vóór belangen kinderen”
 

Vandaag waarschuwde Save the Children dat kinderen nog steeds de dupe zijn van het gewapende conflict in Jemen. In 2018 zijn er minstens 1689 Jemenitische kinderen verminkt of gedood. Volgens het jaarlijkse VN-rapport over kinderen in gewapende conflicten werden ongeveer 729 kinderen slachtoffer van aanvallen door de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, naast 15 aanvallen op scholen en ziekenhuizen.

Save the Children benadrukt dat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië en de Emiraten niet volledig ter verantwoording heeft geroepen door deze cijfers van grove schendingen niet op te nemen in de jaarlijkse ‘lijst van schaamte’ van het rapport.

Pim Kraan, CEO Save the Children Nederland: “De VN heeft afschuwelijke aanvallen op kinderen in Jemen door alle partijen bij het conflict grondig gedocumenteerd, maar laat na de ernstige schendingen die door de Saoedi en Emiraten geleide coalitie in 2018 in zijn begaan te benoemen. Hierdoor slaagt Guterres er feitelijk niet in de coalitie verantwoordelijk te houden voor het bombarderen van kinderen in hun huizen en scholen. Met deze beslissing plaatst Secretaris-Generaal politiek vóór de belangen van kinderen en stelt dat landen met invloedrijke vrienden straffeloos het leven van kinderen kunnen vernietigen.

De secretaris-generaal van de VN presenteerde vandaag het jaarlijkste rapport over kinderen in gewapende conflicten waarin alle ernstige schendingen van de rechten van kinderen die in een conflict leven worden gedocumenteerd. Deze schendingen variëren van moorden en verminken, rekruteren en ontvoering tot seksueel misbruik, het weigeren van toegang tot humanitaire hulp en aanvallen op scholen en ziekenhuizen.

Het rapport werd gelanceerd op de dag nadat een drukke markt in Noord-Jemen werd aangevallen, waarbij 14 mensen omkwamen, waaronder 4 kinderen - 11 andere kinderen worden behandeld voor hun verwondingen in een nabijgelegen ziekenhuis, ondersteund door Save the Children. Ons personeel meldde doodsbange kinderen in pijn te zien die riepen om hun ouders. "Ik was op de markt met mijn vrienden [...] Het gebeurde allemaal zo snel, ik weet niet of ze dood of levend zijn", zei de 12-jarige Ali.* Vier van zijn broers worden ook behandeld voor hun verwondingen.

Teams van de organisatie ondersteunen de getroffen kinderen en hun families door de transportkosten te dekken en met psychosociale ondersteuning. Save the Children veroordeelt de gruwelijke aanval, waaruit blijkt dat er niet genoeg wordt gedaan om Jemenitische kinderen te beschermen.

In de bijlage bij het rapport staat de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië en de Emiraten enkel vermeld voor het vermoorden en verminken van kinderen, maar niet voor de 15 aanvallen op scholen en ziekenhuizen. Bovendien worden de misdaden alleen vermeld in een ‘lichter’ gedeelte van de lijst, met partijen die "maatregelen hebben genomen om de bescherming van kinderen te verbeteren". De 'lijst met schaamte' (list of shame) aan het einde van het rapport, bevat 63 namen van partijen die betrokken zijn bij conflicten over de hele wereld.

Pim Kraan vervolgt:

Andere daders in het Jemen-conflict worden op de lijst genoemd, zoals het hoort. De beslissing om de door Saoedi en Emiraten geleide coalitie niet te benoemen is niet alleen een klap in het gezicht van de Jemenitische slachtoffers, maar ook een enorme klap voor de geloofwaardigheid van de VN als voorvechter van aansprakelijkheid. Dit moet leiden tot grote publieke verontwaardiging waarbij Guterres publiekelijk wordt opgeroepen zijn besluit te herzien. Wereldwijd leven ongeveer 420 miljoen kinderen in door conflicten getroffen gebieden, waar ze dagelijks worden bedreigd of verminkt, in hongersnood terecht komen of hun opleiding niet meer kunnen volgen omdat het te gevaarlijk is om naar school te gaan. Deze oorlog tegen kinderen moet stoppen en een manier om dat te doen is door daders ter verantwoording te roepen. Door de VN worden vermeld is een manier om dit te doen, en dit is echt een gemiste kans."

De door Saoedi en Emiraten geleide coalitie is niet de enige partij die wel werd genoemd maar niet volledig verantwoordelijk wordt gehouden, benadrukt Save the Children. Vorig jaar werden in Afghanistan 927 kinderen gedood en 2135 verminkt, met betrokkenheid van alle partijen bij het conflict, maar niet al deze partijen werden daarvoor in het VN-rapport verantwoordelijk gehouden. En ondanks ernstige schendingen van kinderen in de bezette Palestijnse gebieden gedocumenteerd door de VN, werden ook de partijen bij dat conflict niet vermeld in het rapport. 

Secretaris-Generaal Guterres zet hiermee een verontrustende trend voort om gewapende of internationale strijdkrachten van landen te beschermen tegen aansprakelijkheid, waarschuwt Save the Children. De organisatie dringt er bij de VN op aan een volledige lijst van daders te publiceren en er in toekomstige rapporten voor te zorgen dat daders worden beschaamd voor het plegen van ernstige schendingen van kinderrechten. Het besluit tot plaatsing op de lijst kan enkel gebaseerd zijn op geloofwaardige en door de VN geverifieerde schendingen, niet op politieke druk. Het VN-actieplan om ernstige schendingen van kinderen aan te pakken en te voorkomen moet de formele en enige manier blijven om een ​​partij van de lijst van schaamte te kunnen verwijderen.

* Naam gewijzigd om privacy te beschermen

Het hele rapport kunt u hier lezen