Symposium Stop the War on Children bijna van start

Het Vredespaleis in Den Haag staat helemaal in het teken van onze grote internationale campagne ‘Stop the War on Children’.

Donderdag 16 mei organiseren wij daar een internationaal symposium. Gasten uit binnen- en buitenland spreken hier met elkaar over het beschermen van kinderen in conflictgebieden. 

<p>- Eglantyne Jebb, oprichtster Save the Children in 1919</p>

“Elke oorlog is een oorlog tegen kinderen”

- Eglantyne Jebb, oprichtster Save the Children in 1919

Helaas gelden die woorden van 100 jaar geleden, toen Eglantyne Jebb Save the Children oprichtte, nog steeds. Op dit moment leeft 1 op de 5 kinderen in oorlogssituaties, dat betekent 420 miljoen wereldwijd. Een enorm aantal. Save the Children vindt dat geen enkel kind slachtoffer mag zijn van oorlog of conflict. Wij vinden dat kinderen in oorlogssituaties recht hebben op drie dingen: veiligheid, gerechtigheid en praktische hulp. Daarom pleiten wij voor de handhaving van internationale wetten en normen tijdens conflicten, voor de berechting van daders van schendingen van kinderrechten en voor maatregelen ter ondersteuning van het herstel van kinderen. 

Internationale steun
Uit de hele wereld komen deskundigen op het gebied van veiligheid, gerechtigheid en praktische hulp aan kinderen naar het symposium. De hoogste VN-chef voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, Fatou Bensouda, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) en Samuel Kofi Woods mensenrechtenadvocaat en voormalig minister van Liberia, zullen als keynote sprekers aanwezig zijn. Het symposium wordt mede gehost door Princess Viktória de Bourbon de Parme, beschermvrouwe van Save the Children Nederland. Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke neemt een van de openingsspeeches voor haar rekening. Samen met hen roepen we wereldleiders op om meer te doen en onze doelstellingen te realiseren. 

Lees meer (in het Engels) over de sprekers en de onderwerpen die aan bod komen tijdens het symposium.

Kids March
Maar waar zijn we zonder de stemmen van kinderen? 150 basisschoolkinderen lopen ’s middags vanaf het Malieveld naar het Vredespaleis om aandacht te vragen voor hun leeftijdsgenoten in conflictgebieden. Onder hen zijn ook kinderen die zelf uit conflictlanden als Syrië, Afghanistan en Irak komen. Zij weten dus wat het betekent om te moeten vluchten voor geweld. Spangas-acteur Siawaash Cyrroes en de 15-jarige Ahmad uit Syrië (nu Krimpen aan den IJssel) voeren de stoet aan. De Kids March eindigt bij het Vredespaleis waar Michelle Bachelet en prinses Viktória onze petitie in ontvangst nemen. Die petitie, waarmee de internationale gemeenschap wordt opgeroepen om kinderen in conflictgebieden beter te beschermen, kan iedereen ondertekenen.