"De boot is veilig" en andere leugens

Duizenden Syrische kinderen dreigen deze zomer te verdrinken in de Middellandse Zee. Zij vertrekken per boot naar Europa, op zoek naar veiligheid. Save the Children dringt erop aan dat EU- leiders ervoor zorgen dat er veilige routes zijn voor vluchtelingen naar Italië. 

Het aantal Syriërs dat per boot probeert Europa te bereiken is dramatisch gestegen sinds maart. Duizenden gezinnen gaan deze zomer proberen de Middellandse Zee over te steken. Het ‘bootseizoen’ is gestart. Het nieuwe rapport van Save the Children: "De boot is veilig" en andere leugens: waarom Syrische families alles riskeren om Europa te bereiken, vertelt de schrijnende verhalen van gezinnen die de reis naar Italië hebben overleefd.

De reis op zee kan tot 15 dagen duren. Overlevenden beschrijven hun vreselijke ervaringen tijdens de reis en vertellen dat zij onder extreme omstandigheden de zee op gingen met geen of zeer weinig voedsel en water. Allen wanhopig en beangstigd, wachtend om gered te worden als er iets mis zou gaan.  

Minstens één zesde van de vluchtelingen die de zeereis naar Italië afleggen, is kind. Van de 41.200 migranten die de zee optrokken, heeft de Italiaanse marine 6700 minderjarigen gered. Eind mei had de Italiaanse autoriteit al meer dan 3.800 kinderen gered, waarvan sommigen zeer jong waren. De gemiddelde leeftijd van de Syrische kinderen die deze reis uitvoeren is vijf jaar. 

Het aantal mensen dat op de vlucht is wegens geweld en oorlog is nu hoger dan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De helft van de vluchtelingen in de wereld zijn kinderen. Save the Children vindt dat alle Syrische vluchtelingen een kans moeten krijgen op een betere toekomst. Om te voorkomen dat er nog meer kinderen overlijden op zee vindt Save the Children dat de EU-lidstaten hun rol om bescherming te bieden aan de reizende vluchteling serieus moeten nemen. Zij moeten zorgen voor een veilige route voor Syriërs naar Italië. 

Vandaag, donderdag 26 juni 2014 start de EU-conferentie waar gesproken wordt over migratiebeleid. Save the Children roept EU leiders op om:

  1. De capaciteit van zoek- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee te vergroten, zodat migranten en vluchtelingen niet verdrinken tijdens hun zeereis. EU staten moeten er voor zorgen dat Italië en andere landen aan de Middellandse Zee deze last niet alleen dragen.
  2. Het voorbeeld van landen zoals Duitsland moet door meer landen gevolgd worden, zodat meer Syrische vluchtelingen via de legale procedures asiel vinden in Europa. Dit conform de criteria en noden zoals geïdentificeerd door de VN- Gezant voor vluchtelingen. 
  3. Een eind te maken aan de detentie van kinderen op gronden van migratie. De commissie voor de Rechten van Kinderen heeft duidelijk gesteld dat de detentie van kinderen op grond van de migranten- of vluchtelingenstatus van hun ouders een schending van kinderrechten is en nooit in het belang is van het kind. 
  4. Het veilig stellen van legale wegen om internationale bescherming te verkrijgen in de EU. De meest kwetsbare mensen en de mensen die groot risico lopen om slachtoffer te worden van geweld en vervolging in eigen land moeten asiel kunnen krijgen/aanvragen in Europa zonder hun leven daarvoor in de waagschaal te moeten stellen. 

Klik hier voor het rapport.