Gedwongen kindhuwelijken Syrische meisjes in Jordanië verdubbeld

Sinds het begin van de oorlog in Syrië is het aantal gedwongen- en kindhuwelijken van Syrische meisjes in Jordanië verdubbeld, stelt Save the Children in het rapport ‘Too young to wed’.

Statistieken van UNICEF laten zien dat een kwart van alle huwelijken onder Syrische vluchtelingen in Jordanië meisjes onder de 18 jaar betreft. Volgens Save the Children is dit met name toe te schrijven aan extreme armoede en toenemende angst voor seksueel geweld onder Syrische vluchtelingen. Ouders voelen zich steeds vaker gedwongen om hun kind uit te huwelijken om hen ‘te beschermen’.

Vóór de oorlog in Syrië betrof 13% van alle huwelijken kinderen. De laatste cijfers tonen aan dat dit cijfer is verdubbeld voor de meisjes die gevlucht zijn naar Jordanië. De helft van deze meisjes wordt gedwongen om te trouwen met een man die tenminste 10 jaar ouder is.

Kindhuwelijken zijn een verschrikking voor de betrokken meisjes. Meisjes die vóór hun achttiende levensjaar trouwen hebben meer kans om in aanraking te komen met huiselijk geweld dan hun leeftijdsgenoten die op latere leeftijd trouwen. Daarnaast hebben ze beperkter toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg  waardoor ze grote risico’s lopen bij een zwangerschap. 

Het rapport beschrijft een aantal redenen waarom gezinnen kiezen voor huwelijken voor hun minderjarige dochters. Syrische vluchtelingen zijn afhankelijk van schaarser wordende middelen en hebben weinig economische kansen. Tegelijkertijd wordt hun behoefte om hun dochters te beschermen tegen seksueel geweld steeds groter. Gezien deze druk, zien sommige families het huwelijk toch als de beste oplossing om hun dochters te beschermen.  

Kinderen die hun school niet afmaken lopen meer risico om te moeten trouwen, maar kinderen die vroeg trouwen lopen het risico om te stoppen met school. Van vroeg getrouwde meisjes wordt verwacht dat zij voor hun echtgenoot en het huishouden zorgen en dat zij voor nazaten zorgen. 

 “Too young to wed” laat echter ook zien dat er een "vastbesloten weerstand" van enkele vluchtelingen families is en de resolute afwijzing door moeders van kinderhuwelijken. Een van de redenen waarom moeders fel tegen kind huwelijken zijn is dat zij vinden dat hun dochters hun opleiding moeten voltooien.

De meisjes die de oorlog zijn ontvlucht zijn nu al blootgesteld aan meer ellende dan een kind ooit in zijn leven zou moeten zien. Zij lopen groot risico op psychische problemen als gevolg van hun sociaal isolement, stress en misbruik. Maar de gevolgen van een gedwongen huwelijk kan zowel fysiek als mentaal zijn en zelfs dodelijke gevolgen hebben. Seksuele activiteiten op zo’n jonge leeftijd kunnen voor de gezondheid zeer slecht zijn doordat hun lichaam nog in ontwikkeling is. Meisjes onder de 15 maken vijf keer meer kans om te sterven tijdens de bevalling dan volwassen vrouwen. 

Save the Children heeft samen met partners bewustmaking programma’s voor kinderen, jongeren en ouders opgezet, waarbij de focus ligt op het voorkomen van kinderhuwelijken.