Huiveringwekkende getuigenissen Syrische vluchtelingen

Save the Children medewerker Sabine Copinga was de afgelopen dagen aan de Jordaans/Syrische grens en hoorde uit eerste hand gruwelijke getuigenissen van Syrische vluchtelingen. De situatie van de Syrische bevolking wordt steeds grimmiger. Vluchtelingen geven aan dat alle voorzieningen zijn verwoest, er geen medische zorg meer aanwezig is en de voedselprijzen torenhoog zijn. De getuigenissen geven een inzicht in de gruwelijkheden van deze oorlog.

Copinga: “elke familie – zonder enige uitzondering - die ik gesproken heb, heeft verschrikkelijke verhalen te vertellen. Het beeld dat zij schetsen is niet te bevatten. Vaders vertellen over martelingen en detentie en tonen vreselijke verwondingen. Moeders vertellen over de wanhoop om de kinderen van voedsel te voorzien en over de angst voor het verliezen van hun kinderen door luchtaanvallen en sluipschutters. Kinderen zijn getuige geweest van dood, verwoesting en geweld. Voor een volwassen al niet te bevatten, maar voor een kind ronduit traumatiserend. Zoals een jongetje zei: ‘Ik voel niets meer, ik denk niets meer en ik heb geen enkele hoop meer’.”

Vanuit het grensgebied aan Jordaanse zijde waar Copinga de afgelopen dagen verbleef, waren de verhalen dramatisch. De ontmoeting met een zojuist gearriveerd gezin gaf een directe inkijk in de situatie in Syrië. De littekens van marteling waren nog zichtbaar op het lichaam van de vader. Het doodsbange gezin had een tocht van zeven dagen te voet achter de rug. ’s Nachts liepen de vader, moeder en kinderen (variërend in de leeftijd van 7 tot 15 jaar) en overdag zochten ze een schuilplaats in moskeeën, leegstaande scholen of in dorpen. Met name het laatste stuk naar de grens was levensgevaarlijk: ze werden continue beschoten en moesten letterlijk rennen voor hun leven.

In de grensstreek spreiden de tentakels van de oorlog zich uit in de Jordaanse samenleving. Jordaanse gezinnen met landbouwgrond op de grens kunnen hun enige bron van inkomen al tijden niet bereiken en de instroom van Syriërs betekent voor veel Jordaniërs het verlies van werk. Energie- en waterkosten zijn gestegen, waardoor het leven steeds duurder wordt. Copinga: “in de dorpen aan de grens was de oorlog letterlijk een steenworp weg. We hoorden regelmatig de raketinslagen aan Syrische zijde. De angst voor een raketinslag aan hun kant van de grens is groot bij de bevolking aan Jordaanse zijde. De balans is volledig verstoord: driekwart van de Syriërs die naar Jordanië zijn gevlucht, heeft onderdak gevonden in de Jordaanse gemeenschap en dit zorgt voor een enorme druk op de al schaarse middelen. Juist in deze gebieden is hulp nog ontoereikend: met name op het platteland zijn nog te veel Syriërs verstoken van enige hulp. Kinderen raken ondervoed, gaan niet naar school en ontvangen geen psychosociale hulp die hen helpen om de verschrikkelijke herinneringen te verwerken.” Save the Children is als een van de weinigen actief in dit zwaar getroffen gebied, maar er is dringend meer nodig om de vluchtelingen én de Jordaanse gemeenschap te ondersteunen in hun eerste levensbehoeften.

Copinga: “De wanhoop bij de Syrische vluchtelingen is enorm. In hun eigen land zitten ze in de val: de bevolking hongert uit, wordt gemarteld en leeft met de continue dreiging van het geweld. Kinderen van 2 jaar worden zonder enig pardon door sluipschutters neergeschoten op straat, de doden liggen dagenlang op straat, luchtaanvallen verwoesten woonwijken en mensen dwalen zonder enig bezit door het land. Ik heb de families beloofd dat Save the Children hun verhaal in Nederland zal blijven vertellen. De Nederlandse samenleving mag de ogen niet sluiten voor de verschrikkingen die mensen op dit moment in Syrië meemaken en voor het lot van hen in de buurlanden.” Save the Children doet een beroep op alle partijen in de Vredesbesprekingen om zo snel mogelijk humanitaire hulp in Syrië vrije toegang te geven en om het geweld tegen de bevolking te staken. Er is dringend meer geld nodig om hulp aan de grens van Jordanië uit te kunnen breiden. Maak vandaag nog uw donatie over.