Ziekenhuizen Gaza mogelijk dicht door brandstoftekort

Families in Gaza hebben te maken met het volledig wegvallen van essentiƫle dienstverlening, nu elektriciteit en watervoorraden opraken. Vooral gezondheidscentra worden hierdoor getroffen, waardoor sommige ziekenhuizen nu al waarschuwen dat over vier of vijf dagen de generators uit zullen slaan. Hierdoor kunnen bijna een miljoen kinderen in een oorlogsgebied vast komen te zitten zonder toegang tot elektriciteit, water of medische zorg.

Na een luchtaanval op Gaza’s enige energiecentrale krijgen inwoners maximaal 2 uur per dag elektriciteit of soms zelfs helemaal niet. Er wordt geen water meer geleverd en de rioleringen werken niet meer. Hierdoor loopt rioleringswater op de straat waardoor een grote zorg ontstaat voor de uitbraak van ziektes in de overbevolkte schuilkelders.

Dr. Yousef al-Sweiti, de directeur van het door Save the Children ondersteunde al-Awda ziekenhuis in noord Gaza vertelt: “We hebben in het ziekenhuis nog maar voor maximaal een week brandstof. Als dat op is, dan moeten we ons werk staken. Dat zou een ramp zijn, want we zijn nog maar een van de weinige functionerende ziekenhuizen hier. Als deze oorlog door gaat, dan stort alles hier in Gaza in.”

Medische faciliteiten in Gaza worden aangevallen en staan onder hoge druk nu veel trauma slachtoffers worden binnengebracht, er een verhoogd aantal premature baby’s geboren wordt en de medicijnvoorraad zienderogen slinkt.

De enorme druk op de ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen die het leven proberen te redden van kinderen in uiterst moeilijke omstandigheden laat zien hoe hard een blijvend staakt het vuren nodig is. Humanitaire organisaties moeten de mogelijkheid krijgen om voedsel, medicijnen, water en brandstof ter plekke te krijgen en in de eerste nood van kinderen te kunnen voorzien. Het instorten van het gezondheidssysteem in Gaza zou een ramp betekenen voor kinderen. Nu al overlijdt er elke twee uur een kind.

Save the Children veroordeelt elke aanval op burgers, waaronder aanvallen op scholen. Alle partijen die zich richten op burgerdoelen moeten hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Save the Children roept de internationale gemeenschap op om alle diplomatieke invloed aan te wenden en ervoor te zorgen dat er een onmiddellijk einde komt aan de bloedvergieten en ervoor te zorgen dat de strijdende partijen een lange termijn oplossing overeenkomen die een einde maakt aan de cyclus van geweld, waaronder een einde aan de blokkade.