Bijna 5 miljoen kinderen slachtoffer van droogte Ethiopië

“Wij hadden 10 geiten en 7 koeien en die zijn nu allemaal dood. Ook onze oogst is mislukt. Nu hebben we te weinig eten en al helemaal geen melk of maïs meer over voor de verkoop.” Aan het woord is de 38-jarige Toiba Mohammed, moeder van 14 kinderen. Net als veel andere Ethiopiërs, leven Toiba en haar gezin van hun vee en hun lapje grond. “Wij konden altijd prima rondkomen, maar nu zijn we afhankelijk van voedselhulp van de overheid en hulporganisaties.”  

Ergste droogte in 25 jaar
Het verhaal van Toiba staat niet op zichzelf. Ruim 8 miljoen Ethiopiërs zijn getroffen door de droogte, die dit jaar extremer is vanwege een uitzonderlijk sterke El Niño. Ook andere landen in de regio, zoals Somalië, het noorden van Kenia en Zuid-Soedan, hebben hier last van. De regens zijn later begonnen en eerder gestopt, waardoor waterbronnen zijn opgedroogd en oogsten mislukt. “Hele families zijn hun inkomen en voedselvoorraden kwijt”, zegt John Graham van Save the Children in Ethiopië. “De overheid doet wat ze kan, maar extra internationale hulp is hard nodig, zeker voor de kinderen. We moeten in actie komen -voordat het te laat is.”

Kinderen de dupe
Nu al zijn 350.000 kinderen in Ethiopië ernstig ondervoed. Als we die niet behandelen, kunnen ze fysieke en mentale groeiachterstanden oplopen. Nog eens 4,6 miljoen kinderen lopen het gevaar ondervoed te raken.
Een ander probleem is dat hele families uit hun dorpen trekken, op zoek naar water en voedsel voor hun vee. Normaal zijn het de mannen die met de kuddes rondtrekken, maar nu ze ver weg op zoek moeten naar water en voedsel gaat de hele familie mee. Daardoor kunnen kinderen niet meer naar school.  

Wat doet Save the Children?
Onze medewerkers verstrekken voedsel, water en medicijnen aan families die door de droogte getroffen zijn. Ondervoede kinderen krijgen extra voedzaam en energierijk voedsel, waardoor ze snel aansterken. Waar mogelijk, proberen we te voorkomen dat er nog meer vee en oogst verloren gaat. Daarnaast denken we ook aan de toekomst: we trainen lokale gezondheidsmedewerkers, zodat zij ziektes en ondervoeding bij kinderen snel herkennen en kunnen behandelen. Toiba Mohammed is blij met alle hulp. “Dit is zo waardevol. Dank jullie wel!”

Kom ook in actie voor de kinderen in Ethiopië! Doneer nu!