Save the Children: “Kinderen in gevaar als geweld uitbreekt in Gambia”


Ziekenhuizen, scholen en andere diensten in Gambia en Senegal lopen het risico overweldigd te worden nu tienduizenden mensen uit angst voor politiek geweld in Gambia hun huizen zijn ontvlucht. Medewerkers van Save the Children ter plaatse waarschuwen voor een noodsituatie voor kinderen en volwassenen aan beide zijden van de grens als er gevechten uitbreken.

“Er is altijd al veel grensverkeer tussen beide landen”, zegt directeur Bonzi Mathurin van Save the Children in Senegal. “Maar zo’n plotselinge massale beweging kunnen de openbare diensten overweldigen. Op de vlucht zijn kinderen ongelooflijk kwetsbaar omdat ze de veilige omgeving van scholen, familie en de gemeenschap verlaten. Ze zijn vatbaarder voor levensbedreigende ziektes als diarree en malaria en er is een hoger risico op geweld tegen vrouwen, genitale verminking en kindhuwelijken. Daarom moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen toegang blijven houden tot de basisvoorzieningen”, zegt Mathurin.

De VN schat dat sinds de verkiezingen van 1 december zo’n 50.000 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, uit Gambiaanse steden zijn weggetrokken. Veel mensen vluchtten naar de dorpen en het platteland, en naar schatting 26.000 mensen zijn de grens met Senegal overgestoken.
 
“Kinderen komen terecht in delen van Gambia en Senegal waar medische voorzieningen en scholen al flink onder druk staan”, zegt Mathurin. De organisatie ondersteunt de VN en de Senegalese overheid, die gezamenlijk de distributie van voedsel en dekens coördineren.
 
Klinieken in Gambia zijn nog open maar de meeste buitenlandse artsen hebben het land verlaten, wat de druk op de overige medici verhoogt. De Gambia Medical and Dental Association zegt dat het gezondheidssysteem in land een geweldsuitbraak niet aankan.

Save the Children heeft samen met partners teams klaar staan die kunnen helpen met de distributie van goederen in Senegal en die snel in kunnen schatten waar het meest behoefte aan is. Partnerorganisaties in Gambia hebben enkele essentiële beschermingsprojecten van kinderen op moeten schorten. Een aantal scholen in Gambia dat op 9 januari weer open zou gaan, bleef gesloten. Veel ouders zijn te bang hun kinderen naar de scholen te sturen die wel open zijn.