Poging om financieringscrisis voor onderwijs aan te pakken

In Dakar komen op 2 februari 2018 wereldleiders bijeen om te praten over de wereldwijde financiering van onderwijs voor de komende jaren. Met deze conferentie wil het Global Partnership for Education (GPE) in totaal 3,1 miljard dollar mobiliseren voor de periode 2018-2020 om daarmee de crisis in de financiering van onderwijs aan te pakken.

Het GPE is het wereldwijde fonds dat zich inzet om ieder kind- de meest kwetsbare voorop- toegang te verlenen tot onderwijs van goede kwaliteit.

Essentieel voor de ontwikkeling
Onderwijs is een mensenrecht en essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren én voor de ontwikkeling van een land. Ondanks het feit dat steeds meer kinderen in de wereld toegang hebben tot onderwijs, geldt dat nog steeds niet voor 263 miljoen kinderen en jongeren. Meisjes uit arme gezinnen lopen daarbij het grootste risico. Zes op de tien kinderen en jongeren, oftewel 617 miljoen, die wel naar school gaan leren niet genoeg om te ontsnappen uit de vicieuze cirkel van armoede.

Geen onderwijs, grote gevolgen
Investeren in deze jongeren is cruciaal om economische mogelijkheden en kansen te creëren en ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor hun toekomst. Zonder onderwijs lopen we het risico dat deze jongeren grotere gevolgen ondervinden van extreme armoede en klimaatveranderingen en vatbaarder zijn voor extreme ideologieën. Er is momenteel echter sprake van een crisis in de wereldwijde financiering van onderwijs.

Verzoek om steun van Nederland
Het GPE heeft onlangs een verzoek gedaan aan het ministerie van Buitenlandse Zaken om 100 miljoen euro bij te dragen aan het GPE over de periode 2018-2020. Samen met ONE, Global Campaign for Education Nederland, UNICEF en Plan Nederland steunen wij dit verzoek en hopen we dat de Nederlandse regering deze toezegging zal aankondigen tijdens of in aanloop naar de conferentie.