Medewerkers Philips ontwerpen app Somalië

Medewerkers Philips maken de vormgeving van een mobiele app voor Somalië.

Ongeveer 25 medewerkers van onze partner Philips zetten in december op vrijwillige basis hun tijd en technische expertise in om de vormgeving van een mobiele app te maken voor gezondheidswerkers in Somalië.

Momenteel werken de gezondheidswerkers op het platteland van Somalië nog met ingevulde papieren. Voordat de informatie uit de papieren bij de gezondheidsinstellingen is, wordt kostbare tijd voor zieke kinderen verspild. De afstanden in Somalië zijn groot en vaak zijn door extreme droogte of overstroming de wegen slecht begaanbaar. Met een app kunnen gegevens direct ge-upload worden naar een gezondheidspost en naar de overheid. Hierdoor is er direct inzicht in de gezondheidssituatie van gezinnen in de regio en kan er sneller passende zorg verleend worden vanuit de gezondheidsposten.
 
Daarnaast kan de overheid op basis van de gegevens maatregelen nemen en bijvoorbeeld een vaccinatieprogramma starten. De app maakt het mogelijk gezinsbezoeken bij te houden en andere belangrijke gegevens voor de gezondheidzorg te verzamelen. Victor de Boer, projectmanager bij Philips Foundation: “We zijn trots dat onze medewerkers samen met Save the Children een bijdrage kunnen leveren om de gezondheid van kinderen en hun families in Somalië te verbeteren.”