Geef kinderen een stem in aanpak armoede

Kinderrechtenorganisaties Save the Children en Defence for Children vinden dat er concrete maatregelen nodig zijn, om de situatie te verbeteren van kinderen die in Nederland in armoede leven. Tijdens een expertmeeting doen ze dinsdagmiddag 11 oktober vier concrete aanbevelingen aan de Nederlandse regering en de Europese commissie, die ertoe moeten leiden dat kinderen in armere gezinnen niet op achterstand komen te staan vanwege de portemonnee van hun ouders. 

De aanbevelingen zijn in ontvangst genomen door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Europese Commissie:
 
Jetta Klijnsma: "Ik ben blij dat Save the Children en Defence for Children met deze aanbevelingen komen want geen kind verdient het om aan de zijlijn te staan. Met de extra 100 miljoen euro structureel die het kabinet uittrekt voor het bestrijden van armoede onder kinderen, kunnen er veel meer kinderen worden bereikt dan nu. Elk jaar weer."

AANBEVELINGEN:

1. Versterk de stem van kinderen
Ieder kind in Europa heeft het recht om te worden gehoord en mee te praten over beslissingen die invloed hebben op hun leven. In de praktijk blijkt dat nog lastig, slechts 4.6% van de gemeenten in Nederland heeft participatie geborgd. De kinderen die wel meepraten, komen vaak uit welvarende milieus.

2. Garandeer toegang tot sociale zekerheid voor kinderen
Nederland heeft als enige land ter wereld een voorbehoud gemaakt bij artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag waardoor Nederlandse kinderen niet zelfstandig toegang hebben tot sociale zekerheid, maar enkel via hun ouders. Defence for Children en Save the Children roepen op dit voorbehoud in te trekken. 

3. Een Europese pijler van sociale rechten voor álle kinderen
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan groepen kinderen die extra aandacht behoeven: vluchtelingenkinderen, kinderen in de jeugdhulp, kinderen met een beperking en kinderen in Caribisch Nederland. Dat moet gebeuren in Europees verband, en het past uitstekend binnen de nieuwe sociale pijler van de Europese Unie. 

4. Investeer structureel in kinderen 
De Nederlandse regering neemt het bestrijden van armoede serieus; onlangs is twee keer structureel 100 miljoen ter beschikking gesteld voor de bestrijding van armoede. Maar extra financiering vormt geen garantie om armoede onder kinderen terug te dringen. Van belang is dat kinderen en betrokken partijen weten welke rechten zij hebben en welke middelen er voor hen beschikbaar zijn. 
 
Armoede onder kinderen in Nederland: 
De kinderrechtenorganisaties maken zich zorgen over het grote aantal kinderen in Nederland dat leeft in armoede en de gevolgen daarvan op korte en lange termijn. Volgens de laatste cijfers van het CBS lopen in Nederland 421.000 kinderen risico op armoede en sociale uitsluiting en groeien 131.000 van hen op in een gezin met een langdurig laag inkomen. Daarnaast blijkt dat bijna 60% van deze kinderen uit een gezin komt met twee werkende ouders. Het is daarom hard nodig dat de nieuwe sociale pijler van de Europese Unie inzet op gelijke kansen, toegang tot de arbeidsmarkt en eerlijke arbeidsvoorwaarden.

Een van de experts die aan het woord kwam tijdens de bijeenkomst, Sadet Karabulut is Tweede Kamerlid voor de SP. Ook zij vindt dat we meer moeten doen voor kinderen in armoede: "En dat is ook mogelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld minimum eisen voor het kindpakket nodig. Het belang van het kind moet voorop staan." 

Klik hier voor de aanbevelingen 'Een nieuwe Europese pijler van sociale rechten: kansen voor kinderen?' van Save the Children en Defence for Children, d.d. 11 oktober 2016. De aanbevelingen zijn gedaan in het kader van de consultatie over de inhoud van de nieuwe sociale pijler van de Europese Unie.